മാനാഞ്ചിറ – വെള്ളിമാടുകുന്ന് റോഡ് : നിയമസഭ തെരഞ്ഞടുപ്പിന് മുമ്പേ പണി തുടങ്ങിയേക്കും

134.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു

അടച്ചുപൂട്ടൽ വക്കിൽ എത്തിയ
വ്യാപാര മേഖലക്കും ഉണർവ്വ്

കോഴിക്കോട് >> മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാടുകുന്ന് റോഡ് വികസനത്തിന് 134.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു സർക്കാർ ഉത്തരവായതായി എ പ്രദീപ് കുമാർ എം.എൽ.എ. സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം നേരത്തേ തന്നെ മൂന്ന് ഗഡുക്കളായി 150 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പദ്ധതിക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന അധിക തുകയായ 284.5 കോടിയും അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് വാഗ്ദാനം പാലിച്ചതായി എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു.

അഞ്ച് വർഷമായി ഈ റോഡ് വികസനത്തിന് ജനങ്ങൾ മുറവിളി കൂട്ടിയിട്ടും മെല്ലെ പോക്കായിരുന്നു. നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് റോഡിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ടും വികസന പ്രവർത്തനം നടക്കാതിരുന്നതിനാൽ അടച്ചുപൂട്ടൽ വക്കിലെത്തിയത്. പുതിയ തീരുമാനം വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവ്വേ കും.

2008 ൽ വി എസ് സർക്കാറിൻ്റെ കാലത്ത് കോഴിക്കോടിന് അനുവദിച്ച ‘നഗര പാതാ വികസന പദ്ധതി’യിൽ പെട്ട 7 റോഡുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മാനാഞ്ചിറ- വെള്ളിമാടുകുന്ന് റോഡ്. ഇതിനായി 52 കോടി രൂപയാണ് അന്ന് വകയിരുത്തിയത് . പദ്ധതിയിലെ 6 റോഡുകളും ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നിർമാണം പൂർത്തിയായെങ്കിലും മാനാഞ്ചിറ- വെള്ളിമാടുകുന്ന് റോഡിൻ്റെ അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ നീണ്ടു പോയതു കാരണം അധിക തുക ആവശ്യമായി വന്നു. ഇതിനായി മുൻ സർക്കാറിന് പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും 5 വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് ഗഡുക്കളായി 60 കോടി രൂപ മാത്രമേ ലഭ്യമായുള്ളൂ.

2016ൽ പുതിയ സർക്കാർ വന്ന ശേഷം ബാക്കി ആവശ്യമായ മുഴുവൻ തുകയ്ക്കുമുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചു. ഇത് പ്രകാരം ആദ്യം 50 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ബാക്കി മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും റോഡ് വികസനത്തിനും അധികമായി വേണമെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ 234.5 കോടി രൂപയ്ക്കും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രസ്തുത തുക ഈ സർക്കാറിൻ്റെ കാലയളവിൽത്തന്നെ 3 ഗഡുക്കളായി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പു നല്കിയിരുന്നു.

2020 ആഗസ്ത് 21 ന് 50 കോടിയും 2021 ജനുവരി 11 ന് 50 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു.മൂന്നാമത്തെ ഗഡുവായ 134.5 കോടി രൂപ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായിരിക്കുന്നത്.

ഈ വിഷയം സമൂഹത്തിൽ സജീവമായി നിലനിർത്താൻ ഇടപെട്ട ഡോ. എം ജി എസ് നാരായണൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവരേയും എ.പ്രദീപ്കുമാർ എം എൽ. എ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല. അവശ്യമായ ഫീല്‍ഡുകള്‍ * ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു